Allt viktigt på en arbetsplats

Som företag så har man ett ansvar om den kringliggande arbetsmiljön som finns på en arbetsplats. Det är inte bara kontoren eller vad man nu har i sina lokaler som ska vara så bra som möjliga för de anställda. Det finns krav på att allt är säkerhetsmässigt och det finns rum att kunna byta om ifall detta är nödvändigt och någonstans för att kunna äta sin lunch.

Vi har tidigare skrivit om den viktiga arbetsmiljön och vill gärna fortsätta på den tråden. Är man många anställda på ett och samma ställe så kan det vara en idé att införskaffa en hjärtstartare som placeras strategiskt i företagets lokaler, ni hittar dessa hos HLR Hjälpen som även håller utbildningar inom området. genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljön så kommer företaget att utveckla arbetsplatsen och vara i framkant då det gäller arbetsmiljön.

Det gäller att kunna förebygga att olyckor och annat händer som inte får hända. Har man ett bra tänk när det kommer till arbetsmiljön så bör inte detta bli ett problem. Om både anställda och företagsledning arbetar för att få en säker och trivsam arbetsplats så kommer mest troligt det göras ett bättre arbete också, det bli en effekt av en skön arbetsplats att vara på. Skulle man som anställd upptäcka något så gå till den som är arbetsplatsombud eller arbetsmiljöombud på företaget och nämn dina synpunkter.

Det är viktigt att allt tas upp så att det går att åtgärda det som är nödvändigt att åtgärda. Om inget sägs så kommer det att förbli som det alltid har varit. Lycka till med ert arbetet med miljön på er arbetsplats.