Arbetsmiljöombud

safety-officer

Enligt arbetsmiljölagen så ska arbetsgivare och anställda jobba tillsammans för att en god arbetsmiljö skapas, de anställda väljer en person som ska vara arbetsmiljöombud. Vid all förändring som rör arbetsmiljön ska ombudet delta i diskussionen innan förändringen.

Om en arbetsplats har fler än fem anställda så ska ett arbetsmiljöombud finnas. Finns det brister i arbetsmiljön så är det ombudet som i sin tur tar kontakt med arbetsgivaren för att åtgärder sätts in. I samförstånd med arbetsgivare och personal så ser företaget till att man följer arbetsmiljöverkets regler och förordningar. Det kan vara allt från att det är för kallt i lokalerna till att arbetstidsregler inte följs.

Att arbeta förebyggande kan hjälpa till så att det blir en bra arbetsmiljö. Företaget och arbetsmiljöombudet får se till så att det anställda har relevant kunskap vid händelse av olyckor och att regelbundet ser till att nödutgångar är utmärkta och att eventuella brandsläckare är up to date. Det är företagets skyldighet att se till att arbetsmiljön är av god kvalité inget får hindra ett arbetsmiljöombud i dess arbete för en bättre arbetsmiljö.

Att arbeta med ett systematiskt miljöarbete innebär ett mer organiserat sätt att förbättra arbetsmiljön, det ska finnas rutiner för för olika saker i miljöarbetet. Rutinerna kan bland annat bestå i hur man undersöker och bedömer olika risker på ett företag. Men också vilka åtgärder som tas för att komma till rätta med dessa risker. Det ska finnas en handlingsplan hur man hanterar olika fel och brister som inte direkt åtgärdas.