Förbättra produktionen

produktionslinje

Något som företag brottas med är när man jobbar med produktionslinjer och det blir stopptider, det vill säga att produktionen stoppas upp under en viss tid på grund av något som gått fel. Om inte produktionen fungerar så riskerar företaget att gå miste om inkomster. Så därför är det viktigt att dessa produktionslinjer fungerar så bra som det är möjligt.

Effektiv produktionslinje

Ett sätt att ta fram fakta på vad det är som orsakar stoppen, det går att mäta via datasystem hur produktionslinjen fungerar och få fram vad som orsakat stoppen, dessa noteras och kontrolleras så att man kan åtgärda vad som gått galet så att det inte händer igen. Det är också viktigt att göra en stopptidsuppföljning så att man ser vad som orsakat stoppet, vad som blev åtgärdat och för att få en så effektiv produktionslinje som möjligt.

Kostnadsbesparande

Inget är så kostsamt som en produktionslinje som står stilla och det är av företagets intresse att få veta vad som orsakat stoppet och snabbt kunna åtgärda så inte samma fel orsakar stopp igen. Genom att införa datasystem som läser och förstår den produktionslinje företaget har så underlättar det och effektiviserar arbetet med felsökningar än tidigare. Den operatör som står vid maskinerna vid en produktionslinje kan enkelt se vad som händer och vad som hänt och felsökningarna behöver inte alls ta så lång tid.