Från hobby till näringsverksamhet

hobby_453979624

Det är inte alltid gränsen mellan en enkel hobby och en riktigt näringsverksamhet är tydlig. Har man en hobby man faktiskt tjänar pengar på betyder inte detta automatiskt att man driver en näringsverksamhet. Här tittar vi på några fall som belyser detta lite mer.

En bra grundidé att följa är att så länge man håller på med något för att man finner det roligt och det råkar ge några kronor i vinst, då klassas det som en hobby. Men om syftet med det man gör är att tjäna pengar och inte i första hand för att man tycker det är roligt, då beskattas vinsten som näringsverksamhet.

Medan detta system förlitar sig på att folk är mer eller mindre ärliga med sina intentioner finns det även system i plats för att bedöma detta mer objektivt. Ett riktmärke som ofta följs är ett på 30 000 kronor. Omsätter man mer än detta är det ganska troligt att Skatteverket vill att man momsregistrerar sig. Då kommer man behöva lägga till moms på sin försäljning och redovisa denna när man betalar in till Skatteverket. I detta skede är det då dags att starta enskild firma.

Säg att man till exempel har som hobby att fixa upp äldre bilar. Man kanske börjar med sin egen bil, går vidare till bilar tillhörande familj och vänner, och till slut rekommenderas man till höger och vänster för personer man aldrig tidigare träffat. Kommer det då ett skede där man börjar omsätta mer än 30 000 kronor för sin hobby är det kanske dags att starta enskild firma och köpa in mer seriös utrustning.

Det finns dock omständigheter då en omsättning på mer än 30 000 inte gör det nödvändigt att börja lägga på moms. Detta är till exempel fallet då man har och göra med enskilda försäljningar som inte ger någon form av regelbundna inkomster. Detta kan vara att sälja en enda bil man restaurerat.

Men det finns dock gränser även för detta. Så länge det är under 50 000 är det inga problem, men när en försäljning överskrider 50 000 beskattas det som inkomst av kapital.

Inkomster från hobbyverksamheter deklareras i inkomstdeklarationen. Men man kommer även behöva fylla i en separat bilaga kallad T2 Inkomst av tjänst för inkomstgivande hobby (SKV 2051). Man behöver dock inte redovisa sina hobbyinkomster om man gjort en förlust på dem. Har man till exempel en webbplats man får intäkter på via AdSense men detta är mindre än kostnaden av webbhotellet, går man tekniskt sett med förlust

Tänkt dock även på att man kan dra av förluster i hobbyverksamhet mot eventuella vinster i framtiden. Men bara så länge man deklarerar sin hobby varje år, även de år när man går med förlust. Startar man en hobby man tror kan gå med vinst längre fram är det därför bra att redovisa förlusterna redan när man först kommer igång.