Om bullriga arbetsmiljöer

Det finns mer eller mindre bullriga arbetsmiljöer runt om på våra arbetsplatser. Det gäller att försöka minska bullret så mycket som det bara går. I vissa fall så kan det vara enkelt på andra ställen så krävs det mer arbete. Vi får skydda oss så mycket som möjligt om vi är på en arbetsplats där det inte går att undvika buller.

Skydda vår hörsel

Idag så är vi väl medvetna om hur vi ska skydda vår hörsel när vi arbetar inom olika yrken. Se till att skaffa det som behövs för att dämpa ljudnivån för dig på just din arbetsplats. Du kan prata med din arbetsgivare innan och komma med förslag på hjälpmedel som passar just för dig. Kanske det är formgjutna hörselskydd som är det som fungerar bäst för dig. Kolla upp alternativ på det som finns för att få ett så bra resultat som möjligt. Hörseln är en av våra viktigaste sinnen och det gäller att vara rädd om vår hörsel. Ta in experter inom området om så behövs. Det är viktigt att allt blir så bra som möjligt på er arbetsplats.

Allt för höga bullernivåer

Det finns krav på företaget om bullernivåer från Arbetsmiljöverket och vad som behöver göras. Det gäller att arbeta förebyggande vid bullernivåer och som företag så är det en skyldighet att se till så att en arbetsplats se över de förhållanden som arbetsplatsen har då det kommer till buller. Som företag så får man undersöka hur de förhållandena ser ut och vilka nivåer av buller som finns. Man måste också bedöma de risker som finns med den ljudnivå som finns. Upprätta en handlingsplan och genomför de förändringar som behövs. Slutligen kontrollera att allt efterlevs och att hjälpmedel införskaffats och att bullernivå eventuellt har sänkts.