Rätten till utveckling på jobbet

utbildning

Vilket företag man än arbetar på, och vilken position man än må ha på företaget, så är det både utvecklande och motiverande att få möjligheten att utbilda sig på olika kurser via jobbet.

Det finns en hel del olika typer av utbildningar för företag vare sig det gäller kompetensutveckling, stresshantering eller HLR-kurser. Vilken typ av utbildning som kan vara aktuell beror helt på det enskilda företagets behov och förutsättningar. Något som dock alla bör ha kunskap kring, hur och var man än arbetar, så är det de livsviktiga utbildningarna. På HLR Hjälpen så erbjuder de kurser i HLR så att företagen ska vara redo att agera vid eventuella hjärtstopp. Men när det handlar om möjligheterna till utvecklande och kompetenshöjande utbildningar så beror det helt på vilka förutsättningar företagsledningen har. Många företag har kanske inte finansiell möjlighet att utbilda sin personal mer än nödvändigt då många faktiskt inte är medvetna om vilka olika bidrag de har rätt att ansöka om.

Om man som anställd ser ett behov av någon form av utbildning av personalen så ska man inte vara rädd för att ta upp frågan på ett möte eller skicka en förfrågan till ledningen. Det kan här vara bra att förbereda lite underlag för förslaget, exempelvis varför det behövs, vilka som behöver det och möjligtvis till och med vilka företag som erbjuder passande kurser. När det handlar om frågan om utbildningar ska hållas internt eller externt så beror detta helt på vilka möjligheter det finns på företaget, hur många deltagare som ska medverka och vilken form av utbildning det gäller. Kräver kursen redskap och stora ytor är det inte säkert att det finns plats för kursen i företagets lokaler. Samtidigt så kan det vara enklare att fokusera på utbildningen om den hålls inom jobbets fyra väggar.