Skapa företagets logga

Loggan är en viktig aspekt för nästan vilket företag som helst. Men att skapa en bra logga kan många gånger vara lättare sagt än gjort och det finns många fallgropar på vägen.

Många steg och en hel del tid kan gå från koncept till något man kan sätta upp på väggen. Men det är värt tiden och energin man lägger ned på att få den precis rätt.

KISS-principen

De flesta är nog bekant med denna princip som plockats från engelskan. Den står för ”Keep It Simple, Stupid!”, så med andra ord håll det enkelt, dumhuvud. Principen menar att design ska eftersträva att uppnå sitt mål på ett enkelt sätt och undvika onödig komplexitet. Den kan appliceras på en mängd olika håll och detta är absolut ett av dem. Sträva därför enkelhet i grunddesignen.

Ett tidlöst koncept

Medan ingen kan säga vad som kommer vara standarden ens ett par år framöver kan det vara givande att tänka på trender i samhället idag och inte försöka sig dra nytta av dessa bara för att folk ska få en reaktion när de ser ens logga. Att behöva förändra sin logga framöver kan bli nödvändigt, men det kan skapa stor förvirring när ett väldigt nytt företag gör det.

Färg och gråskala

De flesta loggor innehåller en eller flera färger utöver svart och vitt. Men för att loggan ska fungera på så många håll som möjligt är det viktigt att den är lika lätt att känna igen och tyda oavsett om den är i färg eller gråskala. Valet av färger är därför väldigt viktigt och ju fler man använder desto mer komplicerat kan det bli.

Lek med konceptet

Det finns mängder av smarta designval som kan göras när man designar sin logga. Ju bättre man kan representera företaget bara med en bild eller kombinationen av ord och bildspråk desto lättare kan det vara för andra att minnas. Men glöm aldrig det första tipset: Keep It Simple, Stupid!