Utmaningen att välja kontorslokal

Som företag kan man ha många krav på hur kontorslokalen är utformat och hur den kan anpassas verksamhetens och personalens behov. Att tänka på alla möjliga aspekter innan man gör sitt val är mycket viktigt och bör göras med omsorg.

Läget

Läget blir många gånger en avgörande faktor för många företag. Att hitta en plats som inte bara är lättåtkomligt för personalen utan även eventuella kunder bör väga tungt. Men samtidigt är det bra att titta på närheten till saker som lokaltrafik, restauranger, konkurrenter, samarbetspartnerns och så vidare. Tänk också på vad själva området säger om företag som ligger beläget där.

Utformning

Lokalens utformning är också en viktig faktor. Finns det tillräckligt många individuella kontorsrum? Finns det större rum för interna möten och möten med kunder? Finns det utrymme för företaget att växa i lokalen? Är det en bra arbetsmiljö eller kommer man behöva spendera tid och pengar på förbättringsarbete redan från början? Dessa och många andra frågor är viktiga att ställa när man inspekterar en lokal

Kostnaden

Kostnaden kommer självklart även avgöra för huruvida företaget kan ta den. Titta även på vad som ingår i hyran för lokalen och om det ger mervärde. Allt som inte ingår kommer man ju behöva lägga ut ytterligare för och hur ser då det slutgiltiga priset ut? Att komma in med en väl förberedd budget är alltid ett krav innan man börjar söka ny lokal.