Vad menas med kvalitetssäkring?

kvalitet_302440457

Beroende på vilken bransch man arbetar inom kan man ha stött på begreppet kvalitetssäkring med varierande frekvens. En hel del personer har bemött detta med ett viss mått av frustration för det är inte alltid enkelt att förstå exakt vad andra menar med detta. Detta är något vi ämnar förklarar i denna artikel.

Alla som någonsin varit med om en offentlig upphandling på senare tid har garanterat stiftat bekantskap med krav på kvalitetssäkring. I de flesta fall betyder detta att man ska göra arbetet enligt ett system som ISO 9001. Dessa är utformade för att vara internationella standarder och används därför väldigt ofta.

Men detta är inte bara fallet för offentlig upphandling utan återfinns i alla möjliga områden och branscher. Ett krav på kvalitetssäkring är mer eller mindre ett krav på bevis att ett företags verksamhet bedrivs i ett systematiskt kvalitetsarbete. Det kanske inte alltid är klart och tydligt hur man går till väga för att ge bevis för detta. Vilket är varför man kan hitta konsultfirmor som hjälper företag med att säkerställa kvalitetsarbetet i deras verksamhet.

Ett stort mål med kvalitetssäkring i ett företags verksamhet är att hela tiden blir mer effektiv i det man håller på med. Detta är oftast en väldigt gradvis process där nya mål sätts för varje år och följs upp för att se hur detta påverkade verksamheten och vad som kommer härnäst. Man brukar även fokusera på att bli kvitt onödiga moment i både det dagliga och årliga arbetet.

Med rätt förståelse och kompetens kan både små och stora företag göra många förbättringar med rätt typ av kvalitetssäkring och bana vägen för framgång.